Uw privacy is belangrijk voor ons, wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u bij ons een klantenkaart heeft en hoe we deze persoonsgegevens gebruiken.


Wanneer u bij PuntKomma een klantenkaart aanmaakt verwerken wij de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Woonadres inclusief postcode en huisnummer

  • Geboortedatum (optioneel)

  • (Mobiele) telefoonnummer (optioneel)

  • E-mailadres (optioneel)

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, nl; het beheren van uw klantenkaart, klantcontact en communicatie. We gebruiken bijvoorbeeld uw gegevens om met u te communiceren via e-mail, om u op de hoogte te brengen van lopende acties en/of geplande activiteiten. En voor het versturen van waardecheque’s bij voldoende gespaarde punten.
U heeft overigens te allen tijde het recht om u af te melden voor deze informatievoorziening.

 

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.


Indien u uw klantenkaart wilt opzeggen kunt u ons een e-mail sturen. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.


Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met opnemen via info@puntkomma.nu

PRIVACY VERKLARING